Puszcza Notecka
Miejscowości/Rejony: m1004. Biezdrowo
Wieś ok. 5 km na pd.-zach. od Wronek, wzmiankowana w dokumentach już w 1284 r., wzmiankowana w dokumentach już w 1284 r.
Od XII w. własność Leszczyców, w XIII należy do Nałęczów, później Szamotulskich, a od XVI do Górków i Czarnkowskich. W 1505 Biezdrowo należało do Stefana Biezdrowskiego, wywodzącego się z rodu Nałęczów. Następnymi właścicielami byli Szamotulscy, Pokrateccy, Odalikowscy, Bnińscy (XVIII w.) i Kurnatowscy (XIX i XX w). We wsi znajduje się kościół - znane sanktuarium świętokrzyskie oraz pałac Kurnatowskich.

Kościół Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie
Pierwszy (drewniany) kościół i parafia w Biezdrowie datowane są na XII wiek. Na miejscu starego kościoła powstał w XVI w.[1] murowany, późnogotycki. Kościół ten w ciągu dwóch wieków zaczął się chylić ku upadkowi. W roku 1784 świątynię odbudowano. Powstała wówczas wieża, zmienił się kształt budynku. W 1870 kościół restaurowano i ozdobiono w stylu barokowym. Wieża kościoła uległa częściowemu zniszczeniu w 1890. Odbudowana stoi do dnia dzisiejszego. W roku 1900 staraniem właścicieli wsi, Kurnatowskich, dobudowano dwie boczne kaplice tworzące transept.
W ołtarzu głównym znajduje się pochodzący z przełomu XV/XVI wieku pokaźny krucyfiks z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego. Jak opisuje kronika St. Zielińskiego został on sprowadzony w XV w. przez pewnego pielgrzyma z Częstochowy i tu złożony. Odtąd kościół stał się sanktuarium Męki Pańskiej.
We wnętrzu kościoła znajduje się (m. in.) renesansowy nagrobek Stanisława z Bnina Bobolińskiego, pochodzący z 1592 r. Obraz "Triumf Krzyża" pośrodku sufitu nawy pochodzi z 1949 r. W kruchcie zobaczyć można starą, dębową skrzynię. Według legendy znaleziono w niej zakopany skarb, za który wybudowano kościół.

Pałac Kurnatowskich w Biezdrowie
Neorenesansowy budynek z elementami klasycyzującymi wzniesiony w 1877 r. przez Stanisława Hebanowskiego dla Stanisława Kurnatowskiego, ówczesnego właściciela Biezdrowa. Oryginalne jest umieszczenie jednego z dwóch głównych wejść w fasadzie bocznej (podobne rozwiązanie zastosowano w pałacu w Biedrusku). Budynek pałacu jest piętrowy z ryzalitami na osiach i wieżą w elewacji bocznej.
Pałac znajduje się w rękach prywatnych, po remoncie i jest niedostępny do zwiedzania (2007).

[Data utworzenia: brak informacji]


m10040. Biezdrowo [wybrane]

Przypisy:
[1] Tak na tablicy informacyjnej w kościele; AZA określa czas budowy na wiek XV podając fundatora - Mikołaja Słupka.

Powiązania 


Adm.: gmina Wronki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie.
Zobacz: Zdjęcia z Biezdrowa: [wszystko], [wybrane], kościoła: [wszystko], [wybrane], [z zewnątrz], [wnętrze], pałac oraz [pozostałe].
Uzupełnienie: (Oficjalna) historia kościoła Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie
Mapa: [WZKart] 52a (40-88).
Literatura: DiP str. 23, AZA str. 102, Lit. 2.14. str. 12, Lit. 3.8. str. 17, Lit. 9.1. str. 212.