Roweromaniak wielkopolski, literatura: Lit. 9.1

Rejestr zabytków - zabytki nieruchome województwa wielkopolskiego.
Opracowanie KOBIDZ w Warszawa; udostępnił: Janusz Beger, data modyfikacji: 2. grudnia 2009.
Dokument pobrany przez Roweromaniaka w dniu 19. maja 2010.

[Stan w roku 2009;. Podaje numer rejestru (rejestrów) i datę (daty) wpisu, dla niektórych pozycji również rok powstania budynku/budowli i ew. rok przebudowy.