d1001. Pałac Kurnatowskich w Biezdrowie jako
d1001. Pałac Kurnatowskich w Biezdrowie
d1001-01d1001-02d1001-03