Roweromaniak wielkopolski, literatura: Lit. 2.14

Gotyckie koœcioły w Wielkopolsce (Gothic churches in Wielkopolska).
Tekst: Piotr Maluœkiewicz,
Zdjęcia: Karol Budziński, Małgorzata Fijałowska, Piotr Maluœkiewicz, Jerzy Miecznikowski, Zbigniew Szmidt.
Wydawca: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2008;
ISBN 978-83-60746-14-1.