Puszcza Notecka / Biezdrowo
Kościoły: k1002. Kościół Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie
Pierwszy (drewniany) kościół i parafia w Biezdrowie datowane są na XII wiek. Na miejscu starego kościoła powstał w XVI w.[1] murowany, późnogotycki. Kościół ten w ciągu dwóch wieków zaczął się chylić ku upadkowi. W roku 1784 świątynię odbudowano. Powstała wówczas wieża, zmienił się kształt budynku. W 1870 kościół restaurowano i ozdobiono w stylu barokowym. Wieża kościoła uległa częściowemu zniszczeniu w 1890. Odbudowana stoi do dnia dzisiejszego. W roku 1900 staraniem właścicieli wsi, Kurnatowskich, dobudowano dwie boczne kaplice tworzące transept.
W ołtarzu głównym znajduje się pochodzący z przełomu XV/XVI wieku pokaźny krucyfiks z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego. Jak opisuje kronika St. Zielińskiego został on sprowadzony w XV w. przez pewnego pielgrzyma z Częstochowy i tu złożony. Odtąd kościół stał się sanktuarium Męki Pańskiej.
We wnętrzu kościoła znajduje się (m. in.) renesansowy nagrobek Stanisława z Bnina Bobolińskiego, pochodzący z 1592 r. Obraz "Triumf Krzyża" pośrodku sufitu nawy pochodzi z 1949 r. W kruchcie zobaczyć można starą, dębową skrzynię. Według legendy znaleziono w niej zakopany skarb, za który wybudowano kościół.
[Data utworzenia: brak informacji]


k10020. Kościół Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie [wybrane]

Przypisy:
[1] Tak na tablicy informacyjnej w kościele; AZA określa czas budowy na wiek XV podając fundatora - Mikołaja Słupka.

Powiązania 


Zobacz: Zdjęcia z Biezdrowa: [wszystko], [wybrane], kościoła: [wszystko], [wybrane], [z zewnątrz], [wnętrze], pałac oraz [pozostałe].
Uzupełnienie: (Oficjalna) historia kościoła Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie
Literatura: AZA str. 102, Lit. 2.14. str. 12, Lit. 9.1. str. 212l=m.
Rejestr zab.: AK-I-11a/144 z dnia 21/12/1932.