Poznań / Święty Roch
Budynki i budowle: b1474. (Nowy) most św. Rocha
Mosty przez Wartę miał Poznań co najmniej od X, jednak aż do XIX w. były to konstrukcje drewniane. Jeden z nich, zwany Wielkim, leżący w miejscu dzisiejszego mostu Rocha, widnieje na perspektywicznym rysunku z roku 1618 (miedzioryt Brauna-Hogenberga). Miał ok. 250 m długości i łączył Groblę z Miasteczkiem (wcześniej Łacina, obecnie św. Roch). Wielokrotnie niszczony przez powodzie i wojny zniknął na długo z map miasta w roku 1771, po zniszczeniu podczas konfederacji barskiej. Dopiero w 1904 roku został ogłoszony przetarg na budowę nowej przeprawy, a kamień węgielny położono 8 listopada 1911 roku. Autorem projektu był miejski radca budowlany Hugo Schulz. Trwająca 17 miesięcy budowa doprowadziła do powstania pięcioprzęsłowego mostu o długości 220 m i szerokości 12 m. Most ten wysadziły we wrześniu 1939 wycofujące się oddziały polskie. Odbudowany prowizorycznie przez Niemców dotrwał do oblężenia miasta przez Armię Czerwoną. Powojenną formę, do której nawiązuje również dzisiejsza przeprawa, most uzyskał w wyniku odbudowy z roku 1949.
Pod koniec ub. tysiąclecia most przestał już wystarczać: okazał się zbyt wąski i zbyt zniszczony. Zapadła decyzja rozbiórki i budowy nowego mostu św. Rocha. 1 października 2002 roku przystąpiono do rozbiórki. Środkowe przęsło wodne, jedyne stalowe, umieszczono na łódkach i spławiono nad cybiński kanał ulgi, gdzie miało czekać lepszych czasów, pozostałe wraz z filarami rozebrano. Podczas rozbiórki jednego z filarów odnaleziono miedzianą skrzynkę zawierającą akt erekcyjny mostu złożony tam w 1911 r. Rozbiórkę ukończono 5 grudnia 2002 i natychmiast rozpoczęto budowę mostu dzisiejszego, który otwarto uroczyście w dniu 29 czerwca 2004 roku. Mamy więc teraz najnowocześniejszy, najszerszy i najdłużej budowany ze wszystkich dotychczasowych mostów Rocha.

Dzisiejszy most ma długość 223 m, szerokość 28 m, chodniki i ścieżki rowerowe w chodniku po obu stronach, dwie jezdnie i wydzielone torowisko tramwajowe.

Czy wiesz, że zachowane przęsło starego mostu uciekło we wrześniu 2007 r. z miejsca, na którym je pozostawiono? [Zobacz],
[Data utworzenia: brak informacji]


2060A. (Nowy) most św. Rocha

Powiązania 

Zobacz: Wszystkie zdjęcia tej serii.
Link zewn.: Wikipedia.
Położenie GPS: 52.402008,16.944849.