Licencja Creative Commons zdjęć Roweromaniaka

Od dnia 20 sierpnia 2023 wszystkie zdjęcia autorstwa Roweromaniaka są na jego stronach udostępniane na licencji Creative Commons 2.5 w wersji polskiej z zastrzeżeniami "Uznanie autorstwa", "Użycie niekomercyjne" i "Na tych samych warunkach". W skrócie oznaczają one (prawniczą definicję tych warunków przeczytasz w internecie):

Wolno: kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać.
Licencja dotyczy wersji pobranej ze strony internetowej. Na jej podstawie wolno tworzyć tzw. "utwory zależne" (z zastrzeżeniem podanym niżej). Wersje tego samego utworu (zdjęcia) otrzymane w inny sposób (np. zakupione powiększenia lub wersje pochodzące z płyt CD) podlegają warunkom licencji określonym przy zakupie (lub warunkom ogólnym - przy braku licencji).

Zastrzeżenia:

 • Uznanie autorstwa (ang. Attribution BY). Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę (zob. niżej).
 • Użycie niekomercyjne (ang. Noncommercial, NC). Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych. Dla zdjęć, które udostępniam również w Wikipedii ograniczenie to nie obowiązuje - zdjęcia te mają oznaczenie licencji cc-by-sa (bez nc).
 • Na tych samych warunkach (ang. Share Alike, SA). Jeśli zmienia się lub przekształca niniejszy utwór, lub tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór tylko na podstawie takiej samej licencji.

  W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie naruszają uprawnień wynikających z dozwolonego użytku ani żadnych innych praw.


  Oznaczenia ochrony prawno-autorskiej (cz. V, pkt. 4 warunków licencji).
  A. Wykorzystywane przez Licencjobiorcę materiały udostępnione przeze mnie na powyższych zasadach, w szczególności zdjęcia mojego autorstwa, należy podpisać w jeden z następujących sposobów:

 • Stanisław Nowak, Poznań
 • Roweromaniak wielkopolski
 • SteNRw
 • SteN
  oraz podać adres strony głównej Roweromaniaka wielkopolskiego (http://roweromaniak.pl). Wystarczające jest podanie informacji o pochodzeniu w jednym miejscu (o ile z innych oznaczeń jasno wynika, których fragmentów dotyczy). W publikacji elektronicznej dopuszczającej wstawianie adresów internetowych podpis w jednej z powyższych postaci musi być (działającym i widocznym) linkiem do strony. Nie jest wymagane podanie adresu strony w postaci jawnej (http://roweromniak.pl).
  W przypadku wykorzystania zdjęć i innych obrazków muszą one być opatrzone podanym przeze mnie numerem katalogowym [np. 233-31, rys01-01; zwykle nazwa pliku odpowiada numerowi katalogowemu zdjęcia]. Numery mogą być podane zbiorczo w jednym miejscu o ile jasne jest, których zdjęć poszczególne numery dotyczą.
  B. Publikowane przeze mnie zdjęcia innych autorów należy opatrzyć nazwiskiem autora, numerem katalogowym oraz informacją o pochodzeniu ze strony Roweromaniaka wielkopolskiego; obce zdjęcia publikuję na wolnej licencji jedynie po uzyskaniu zgody autora lub wygaśnięciu praw autorskich.

  Modyfikacje i warianty licencji

  Wyżej podasłem warunki dla najczęściej spotykanego wariantu wolnej licencji używanego w Roweromaniaku. Niektóre z zamieszczonych grafik mają warunki łagodniejsze, co jest uwidocznione w nazwie licencji:
 • {cc-by-sa} - nie obowiązuje zapis NC - użycie niekomercyjne
 • {cc-by} - nie obowiązują zapisy NC - użycie niekomercyjne i SA - na tych samych warunkach
 • {free} herby i flagi - w polskim prawie wzory herbów i flag miast/gmin/województw nie podlegają ochronie autorskiej z ustawy o ochronie praw autorskich; ich użycie jest jednak ograniczone innymi przepisami. Ochronie autorskiej podlegają natomiast realizacje wzoru herbów/flag; Roweromaniak nie nakłada na własne realizacje umieszczone na stronie żadnych ograniczeń: mogą być dowolnie kopiowane i używane w każdym przypadku spełniającym inne warunki nałożone przez prawo
 • {free} dla innych grafik - Roweromaniak nie ogranicza w żaden sposób ich wykorzystania ani nie wymaga podania źródła.


  Oznaczenia

  Znaki skrzyżowanych kluczy na dowolnym tle są symbolami zastrzeżonymi, identyfikującymi autora. Nazwa SteN (duże S, małe t, małe e, duże N) jest nazwą własną autora. Symbol splecionych liter R (w kolorze czerwonym) i W (w kolorze niebieskim) jest znakiem firmowym produktów wchodzących w skład Roweromaniaka wielkopolskiego. Roweromaniak wielkopolski jest nazwą zastrzeżoną autora.