Plik pomocy: hlpF0. Katalog zdjęć - obsługa
 • Po wybraniu katalogu w menu (opcja Rw-Foto/Katalog zdjęć) zdjęcia wyświetlane są w sposób określony parametrem instalacyjnym "Przeglądanie katalogu zdjęć" (standardowo: Rekord).
 • Sposób wyświetlania można zmienić wybierając nowy w formularzu umieszczonym w linii tytułowej (pole wyboru "jako"). Zmiana następuje natychmiast po wyborze, bez konieczności potwierdzania jej enterem lub przyciskiem Wyświetl.
 • Jeżeli podczas zmiany sposobu wyświetlania wypełnione jest pole Szukaj, jego wartość zostanie uwzględniona przy wyświetleniu.
 • Pole Szukaj umożliwia automatyczne odszukanie strony katalogu, w którym znajduje się zdjęcie o wpisanym indeksie katalogowym lub o indeksie najbliższym, gdy wpisany indeks nie istnieje w katalogu.
 • Program odszukuje zdjęcie po kliknięciu przycisku Wyświetl, wciśnięciu Enter lub zmianie sposobu wyświetlania. Po odszukaniu nastąpi wyróżnienie odszukanego zdjęcia pogrubioną zieloną ramką i zielonym podpisem uzupełnionym dodatkowo znakiem gwiazdki (*).


  Katalog zdjęć - opis
  Katalog zdjęć stworzyłem dla ułatwienia przeglądania zdjęć umieszczonych na stronach Roweromaniaka - są w nim umieszczone (nieomal) wszystkie zdjęcia i grafiki prezentowane w serwisie. Katalog jest częścią mojego prywatnego "Archiwum Roweromaniaka" liczącego ponad 50 tys. zdjęć.
  Dane w katalogu podzielone są na pliki różniące się zawartością. Każdy z plików może być wyświetlany na kilka sposobów. Wyboru sposobu wyświetlania dokonuje się poprzez formularz umieszczony w górnej części okna katalogu

  Plik danych może składać się z wielu stron tworzonych dynamicznie. Ilość zdjęć pokazywanych/opisywanych jednocześnie (na jednej stronie) jest ograniczona i zależna od sposobu wyświetlania.
  Możliwe jest bezpośrednie przejście do pierwszej, ostatniej, poprzedniej, następnej oraz niektórych innych stron pliku - początek i koniec pliku oznaczane są linkiem słownym, przejście do innych stron - numerem strony. Procedura tworząca linki dobiera strony, do których można przejść w sposób zależny od całkowitej ilości stron i numeru strony aktualnie wyświetlanej tak, aby zminimalizować średnią ilość przejść potrzebnych do wyświetlenia dowolnej ze stron.
  W każdym z plików zdjęcia mogą być podzielone na grupy. Niektóre grupy mogą być wyświetlona samodzielnie (z pominięciem innych zdjęć z pliku; linki [rec], [opis], [mikro], [mikro+nr] i [mini] i [mini+nr] przy tytule grupy). Grupa również może składać się z wielu stron.


  Sposoby wyświetlania zdjęć w katalogu

  Możliwe są następujące sposoby wyświetlania:
  SposóbOpisOgraniczenieRozmiar
  Rekordyjedynie indeks (symbol) zdjęcia; przy najechaniu na symbol kursorem pokazywana jest miniaturka (mikro)256 zdjęć7 kB
  Mikro z opisemzdjęcie mikro (max. 75x75 p., link do powiększenia) + nazwa zdjęcia + tytuł/opis/pytanie do zdjęcia + kategoria i rejon + numer katalogowy/link [wiki]/link [pobierz] (w plikach wyświetlanych wg. numerów katalogowych pole to jest zwykle puste gdyż numer ten jest identyczny z symbolem zdjęcia; link do wiki występuje tylko dla zdjęć umieszczonych przeze mnie w Wikipedii, link [pobierz] dla zdjęć możliwych do pobrania w pełnej postaci)64 zdjęcia256 kB
  Mikrotabelka ze zdjęciami mikro (max 75x75 p., link do powiększenia)64 zdjęcia256 kB
  Mikro+nrtabelka ze zdjęciami mikro (max 75x75 p., link do powiększenia, podpis zawierający numer i symbol zdjęcia)48 zdjęcia192 kB
  Mini+nrtabelka ze zdjęciami mini (max 150v150 p., link do powiększenia)16 zdjęć256 kB
  Minitabelka ze zdjęciami mini (max 150v150 p., link do powiększenia, podpis zawierający numer i symbol zdjęcia)12 zdjęć192 kB
  Ograniczenie oznacza ilość rekordów (zdjęć) przesyłanych jako jedna strona internetowa. Rozmiar określa przewidywaną wielkość transferu danych przesyłanych siecią (wliczając rozmiar obrazków) podczas zmiany przeglądanej strony. Podane wielkości danych dotyczą rozdziału Katalog - w innych rozdziałach korzystających z katalogu mogą one mieć inne wartości.


  Pliki katalogu zdjęć
  Obecnie Katalog zawiera pięć plików (wszystkie są dostępne menu Rw-Foto):
  PlikZawartośćKolejnośćGrupowanie
  Katalog (archiwum)wszystkie zdjęcianr katalogowynr filmu
  cc-by-nc-sazdjęcia na licencji Creative Commonsnr katalogowynr filmu
  Wikipediazdjęcia, które umieściłem również w Wikipediinr katalogowynr filmu
  Fotki na dziśZdjęcia, które występowały w rozdziale o tym tytuleData pokazaniamiesiące
  Fotki do pobraniaZdjęcia lub grafiki do pobrania w formacie przystosowanym do wykonania odbitek i/lub wydrukunr katalogowybez grupowania


  Funkcja "Odszukaj" w spisach treści
  Funkcja umożliwia odszukanie rekordu w spisie rozdziałów i artykułów, spisie galerii lub w katalogu zdjęć, dla których znamy indeks katalogowy lub przynajmniej jego początkowe znaki. Odszukiwanie jest możliwe przy dowolnym ustawieniu kolejności wyświetlania, jednak najbardziej naturalnie przebiega dla kolejności ustawionej jako Alfabetycznie (o ile spis treści przewiduje zmianę kolejności). Odszukiwanie może być przeprowadzone dla każdego wzorca przeszukiwania. Przy wpisaniu krótkiego wzorca (1- lub 2- znakowego) procedura odszukująca preferuje rozdziały i galerie dotyczące podstawowego obszaru działalności Roweromaniaka - Wielkopolskę i Ziemię Lubuską (przy odszukiwaniu zdjęć tej preferencji nie ma). Odszukane pozycje są wyróżniane zielonym kolorem tekstu i/lub zielonymi gwiazdkami przy indeksie. Gdy wybrano sposób wyświetlania jako Kategorie odszukiwana jest grupa rozdziałów, w której znajduje się odszukana pozycja (nie dotyczy zdjęć, dla których nie ma takiego sposobu wyświetlania). Wynik odszukiwania jest pamiętany do czasu opuszczenia spisu rozdziałów/galerii, zmiany wyświetlnej strony lub ponownego odszukania rozdziału Jeżeli w nowym lub pliku danych lub przy nowym filtrze odszukanego miejsca nie ma w bazie danych, wskazywane będzie miejsce najbliższe alfabetycznie.
  [Data utworzenia: 17 stycznia 2011]


  Powiązania 

  Uzupełnienie: Zmiana ustawień w Roweromaniaku