Przypis 2
Roweromaniak zna kilka podobnych "unikatów", wyglądają nieomal na produkcję seryjną; zob. np. 412-18.